• Diğerleri

Nihat Özdemir için Fenerbahçe'de son söz kimin?

6 Haziran 2020 14:45- Son Güncelleme - 6 Haziran 2020 14:58
Google news abonelik

2011'den beri Türkiye'de şikenin gündeme gelmediğini belirterek Fenerbahçe camiasında büyük infial yaratan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için taraftarlar kulübe dilekçe yağdırırak üyelikten ihracını istedi. Peki, Özdemir'in kulüpten ihracı gündeme gelirse süreç nasıl işleyecek, tüzük ne diyor?

BARIŞ ŞEHİRLİOĞLU - AJANSSPOR

Üyelik Şartları

MADDE 6

(c) Disiplin Kurulu’nun önerisi doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılmış olanlar ile kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar; Fenebahçe Spor Kulübü’ne üye olamazlar. Üyeliğin sona ermesi ve üyelik haklarının kullanılmasının geçici olarak sınırlandırılması (Üyeliğin Askıya Alınması)

MADDE 16 -

(c) Üyelikten çıkarılma: Üyelik şartlarını kaybedenler ile Disiplin Kurulu’nun üyelikten çıkarılmasını önerdiği kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Hakkında verilen, üyelikten çıkarma kararı kesinleşen kişinin Üye Kayıt Defteri’ndeki kaydı, Sicil Kurulu tarafından sona erme sebebi belirtilerek silinir.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

MADDE 19 –

(1) Genel Kurul, Kulübün en yüksek karar organı sıfatıyla aşağıda yazılı hususları görüşür ve karara bağlar: (m) Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten çıkarma kararlarına ilişkin itirazları görüşerek çıkarma kararının onaylanmasına veya kaldırılmasına karar vermek.

Cezanın Sonuçları ve İtiraz

MADDE 63 –

(2) Hakkında çıkarma kararı verilen üye, çıkarma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu’na başvurarak, çıkarma kararının Genel Kurulca görüşülmesini temin için yapılacak ilk Genel Kurul gündemine alınmasını talep edebilir. Genel Kurul’da çıkarma kararı okunur ve isteği halinde çıkarılan üyeye söz verilir. Genel Kurul, çıkarmaya ilişkin kararını onaylayabilir veya kaldırabilir. Yönetim Kurulu tarafından verilen çıkarma kararı, Genel Kurul onayı ile kesinleşir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç FB TV'de Nihat Özdemir'in kulüpten ihracı ile ilgili olarak şu sözleri söylemişti.

"Kulüp üyeliğinden ihraç sürece bağlıdır. Tüzüğümüde net bir şekilde ifade edilmiştir. Yönetim kuruluna kalan bir şey değildir. Bu gelen yoğun talepler ilgili kurullarımız tarafından değerlendirilecektir. Üyelikten atılmak onur kırıcı unsurdur. Kulübümüzden ihraç edilmesinin Nihat Bey'de bir şey ifade etmeyeceğini, aksine kendisine mükafat olacağını düşünüyorum. Yoğun talep ve baskı çerçevesinde görevimiz süreci en doğru şekilde uygulamaktır, buradan ne sonuç çıkar bilemiyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir yayında, 'Şikenin üstesinden gelmek için nasıl bir çalışma yapacaksınız' sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya'da, İngiltere'de ve Fransa'da da oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" demişti.

Ayakkabısız atılan gole inanamayacaksınız